Zomerschaatsen 2017 op de Uithof

Vanaf 27 maart tot en met 7 juli zijn er zomertrainingen op de Uithof.

De trainingsdagen en tijden worden iets aangepast. De maandag2 wordt 18.00 tot 19.00 uur en er zal geen training van de basisklas op zaterdagmorgen zijn. Wel is er een gelegenheid voor de basisklas om op woensdagmiddag en -avond (‘s-avonds vanaf 14 jaar) te trainen.

Heb je interesse om hieraan mee te doen en/of wil je meer informatie, kun je contact opnemen via het contact-adres van deze website.

In april organiseren we onze improvisatiewedstrijd (voor alle leden) en daar aansluitend onze clubwedstrijd.

In de eerste week van mei houden we ons jaarlijks schaatskamp, dit jaar niet in Frankrijk, maar op onze vertrouwde ijsbaan van de Uithof.